Nová leteckomodelářská sezóna


2 0 2 1

Smutná zpráva...

Dne 7.3.2021 zemřel Standa Perkovič, náš kamarád a dlouholetý člen našeho klubu, ve věku 63 let.

Pérákovo modelářské srdce nevydrželo nápor onemocnění, kterým v této době trpí celý svět.

Všichni, kdo jste ho znali, pošlete mu prosím tichou vzpomínku.

Čest jeho památce!!!

Ing. Radek Novotný, Předseda LMK Chomutov, p.s.

Důležité upozornění pro všechny aktivní členy LMK Chomutov, p.s.:

Od 1.1.2021 je pro letecké modeláře platné "Prováděcí nařízení 2019/947" Komise EU. V rámci provozu modelů v rámci našeho klubu je POVINNOSTÍ všech členů klubu označit všechny své modely o hmotnosti větší než 250g provozním číslem přiděleným SMČR CZEt7slfy2nqzwrj a vaším číslem "Sportovní licence" Svazu modelářů ČR (CZE 008-xxx). Toto číslo najdete na svém členském průkazu. Pro provoz modelů je v každém případě rovněž nezbytné mít zaplacený členský příspěvek klubu a vylepenou členskou známku na průkazu člena klubu SMČR na dané období.

U maket a polomaket lze značení umístit např. v trupu, u ostatních modelů se značení provádí kdekoli na povrchu tak, aby bylo čitelné.
Značení lze také provést pomocí tzv. QR kódu. Jeko velikost by měla být min.15mm tak, aby bylo možné umožnit případnou kontrolu ze strany orgánů PČR.

Rovněž musí mít každý pilot u sebe při létání platný průkaz člena klubu SMČR!!!

Více informací naleznete na stránkách Svazu modelářů ČR na www.svazmodelaru.cz/klem .

Ing. Radek Novotný, Předseda LMK Chomutov, p.s.Nejbližší akce:

Datum
Kategorie
Dětský den


Předpověď počasí

Počítadlo:

počítadlo.abz.cz